Fiche organisatie

Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 35 20
1030 Brussel

  02 553 42 56

  departement@wse.vlaanderen.be

Ondernemingsnummer: BE0316.380.841

Bezoek website

Wim Velghe (communicatieverantwoordelijke)

  02 553 44 57

  wim.velghe@wse.vlaanderen.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid .Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.
Het Mission Statement van het Departement is “Alle talenten aan de slag”. Het vertrekt daarbij van het geloof in de talenten van iedereen. En dat al deze talenten “aan de slag” kunnen in werk. Werk dat in de wereld van morgen wisselend van aard en vorm zal zijn doorheen de loopbaan van allen. Steeds duurzaam én werkbaar, gericht op de ontplooiing van iedereen, wars van discriminatie en in het besef dat het benutten van elk talent de sleutel is tot succes in en voor het Vlaanderen van morgen.


Bijkomende informatie

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [09-07-2020] Vier nieuwe ESF-oproepen: Let's go West-Vlaanderen!

- [14-05-2020] Mentorkorting: termijnen verlengd

- [07-05-2020] Uitbreiding werkbaarheidscheques: op een werkbare manier aan de slag in coronatijden


Gerelateerde events:

- [22-09-2020] Webinar: na V(irus) komt W(erk)

- [17-09-2020] Infosessie WSE: subsidies en hulp bij sociaal ondernemen

- [09-07-2020] Infosessie ESF-oproep 512: Blended business models

- [25-06-2020] Webinar voor organisaties die een beroepskwalificerend traject wensen aan te bieden

- [22-06-2020] Webinar voor organisaties die een beroepskwalificerend traject wensen aan te bieden

- [14-05-2020] Uitbreiding werkbaarheidscheques: op een werkbare manier aan de slag in coronatijden

- [12-05-2020] Webinar 'uitbreiding werkbaarheidscheque ten gevolge van corona'


Deze fiche werd laatst aangepast op: 15/05/2019