WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum

Wegwijzer & matchmaker voor intermediaire arbeidsmarktactoren met het oog op slimme samenwerking in West-Vlaanderen.

 

Een beter geïnformeerd arbeidsmarkt middenveld dat bereid is om met elkaar samen te werken, leidt tot beter geïnformeerde ondernemingen en besturen die meer op maat kunnen ondersteund worden inzake hun arbeidsmarktbehoeften. 

 

Het WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum wil intermediaire arbeidsmarktactoren meer wegwijs maken doorheen het complexe arbeidsmarkt-landschap, en wil hen op een directe en eenvoudige manier met elkaar in contact brengen. Op die manier willen we meer samenwerking en een optimaler gebruik van de bestaande tewerkstellingsinstrumenten, arbeidsmarkt subsidies en arbeidsmarkt projecten in West-Vlaanderen realiseren.

 

Aanleiding – Waarom een Arbeidsmarkt Vademecum?

  • Nood aan een wegwijzer. Onze arbeidsmarkt verandert snel en ingrijpend: Globalisering, digitalisering, robotisering, diversifiëring, flexibilisering, … En iedereen springt, terecht, op de kar om oplossingen aan te reiken: lokale/provinciale/gewestelijke/federale overheden, sectoren, sociale partners, … Het gevolg is dat werkgevers en besturen geconfronteerd worden met een amalgaam aan middelen en mensen die, veelal in verspreide slagorde, deze arbeidsmarkuitdagingen willen aanpakken.
  • Nood aan een matchmaker. West-Vlaanderen kent een ruim en divers netwerk aan door de overheid gesteunde intermediaire arbeidsmarktactoren. Door de complexiteit van het werkveld en de snelheid waarmee het aan verandering onderhevig is worden kansen gemist voor een betere dienstverlening en samenwerking, en dus voor een efficiëntere benutting van overheidsmiddelen.
  • Nood aan makelaarschap. Intermediaire arbeidsmarktactoren, die op  de een of andere manier overheidsfinanciering ontvangen, zouden beter moeten kunnen inspelen op de arbeidsmarkt-uitdagingen waarmee werkgevers & beleidsmakers geconfronteerd worden. Deze arbeidsmarkt-uitdagingen vergen maatwerk: het komt er hierbij vooral op aan om snel de juiste contactpersonen uit dat complexe arbeidsmarkt-middenveld te kunnen betrekken.
  • Nood aan cocreatie: 'Vademecum' is een werk-woord: in het latijn betekent het letterlijk 'ga met mij'. Er is nood aan meer dialoog en resultaatgerichte krachtenbundeling tussen intermediaire arbeidsmarkactoren om de complexe uitdagingen van onze West-Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken.