Terug naar overzicht

Analyse 'tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen' - cijfers 2021

Uit het meest recente onderzoek van POM West-Vlaanderen naar de tewerkstelling van kansengroepen blijkt dat in 2021 bijna 50.000 personen hun weg naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt vonden met een maatregel om hen daarin te ondersteunen.
Analyse 'tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen' - cijfers 2021 Al sinds 2003 houdt POM West-Vlaanderen cijfermateriaal bij om de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen te meten en op te volgen. POM ontsluit de cijfers voor de situatie in West-Vlaanderen en maakt ze overzichtelijk door ze voor te stellen op de 'participatieslang'. Met de slang toont men in één oogopslag het overzicht van de maatregelen die de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van kansengroepen ondersteunen.

Uit de meest recente update van de participatieslang blijkt dat in 2021 bijna 50.000 personen hun weg naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt vonden met een maatregel om hen daarin te ondersteunen. Ten opzichte van 2020 is dat een daling van 4,8%. De sterk dalende trend na de piek in 2019 loopt parallel met de vele wijzigingen in het doelgroepenbeleid.


Elke trede gaat gepaard met een bepaald participatieniveau van volwassenen aan de maatschappij.

Op trede 5, betaald werk met ondersteuning, onderscheiden we individuele en collectieve inschakeling.
- De doelgroepkorting voor oudere werknemers blijft de maatregel waarop het vaakst een beroep wordt gedaan voor individuele inschakeling. In 2021 kregen West-Vlaamse werkgevers een RSZ-korting voor 25.880 oudere werknemers.
- De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidshandicap werd de voorbije 5 jaren steeds vaker toegepast. We zien een stijging van 22% tot 3.265 personen in West-Vlaanderen, een stijging die hoger ligt dan in Vlaanderen (+18,5%).
- Wat collectieve inschakeling betreft, wordt het grootste aandeel personen tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf. In 2021 werken in West-Vlaanderen 5.950 doelgroepwerknemers in een maatwerkbedrijf. Dit is een lichte stijging (+2,6%) t.a.v. 2020.
- 270 West-Vlamingen werden ingeschakeld via de Lokale Diensteneconomie, een maatregel die vanaf 1 juli 2023 geleidelijk aan opgaat in individueel maatwerk.

Op trede 4 situeren zich de tijdelijk activerende trajecten.
- Na een daling in het coronajaar 2020 zit het gebruik van werkplekinstrumenten met 8.048 trajecten terug op het niveau van 2019.
- De top 3 van werkplekinstrumenten waarop in West-Vlaanderen in 2021 het vaakst beroep werd gedaan: de opleidingsstage (4.050 stages ), de beroepsverkennende stage (1.632 stages ) en art.60§7 van de OCMW-wetgeving (1.366 personen).
- Het aantal personen dat geactiveerd wordt via Wijk-werken kent de voorbije 5 jaar een dalende trend (-32,4%). Deze daling komt onder andere door de natuurlijke uitstroom van doelgroepwerknemers die de pensioenleeftijd bereiken.

Op trede 3 situeren zich de arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding.
- Sinds 1 april 2021 kennen we op deze trede nog twee vormen van arbeidsmatige activiteiten (AMA): AMA Werk en Sociale Economie (WSE) en AMA Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).
- De grootste groep op trede 3 is actief binnen AMA WVG. In 2021 tellen we 767 doelgroepmedewerkers in AMA WVG en 376 arbeidszorgtrajecten in een maatwerkbedrijf.

Naast de participatieslang met een overzicht van de maatregelen per trede, is er ook een uitgebreide dataset beschikbaar met gedetailleerde cijfers per regio in West-Vlaanderen. Deze cijfers zijn te vinden op de website van POM West-Vlaanderen.Samen met de andere Vlaamse provincies, VDAB en het departement Werk en Sociale Economie (WSE) werkt POM West-Vlaanderen aan het beter ontsluiten van data over de tewerkstelling van kansengroepen.

De maatregelen worden in 2023 stapsgewijs opgenomen in de online databank provincies.incijfers.be. Op deze site kan je zelf cijfers opzoeken, kant-en-klare rapporten raadplegen en vind je een dashboard dat de kerncijfers per thema visualiseert.

 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 04-01-2023 door Bram Bruggeman