FAQ

 

We richten ons in de eerste plaats naar alle organisaties & contactpersonen uit het West-Vlaamse arbeidsmarkt-middenveld: met behulp van dit arbeidsmarkt vademecum kunnen zij de nodige informatie aanreiken aan ondernemingen en beleidsmakers enerzijds, en de onderlinge samenwerking met andere intermediaire arbeidsmarktactoren versterken anderzijds.

Daarnaast is dit arbeidsmarkt vademecum uiteraard ook vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het West-Vlaamse arbeidsmarktlandschap: personeelsverantwoordelijken, ambtenaren lokale economie, ...

Intermediaire arbeidsmarktactoren kunnen info toevoegen aan dit arbeidsmarkt vademecum.

Dit arbeidsmarkt vademecum wil een overzicht bieden van alle arbeidsmarktgerelateerde maatregelen (actoren, contactpersonen, subsidies, instrumenten & projecten),

  • die impact hebben op de West-Vlaamse arbeidsmarkt,
  • die op de een of andere manier gefinancierd zijn met overheidsmiddelen,
    • We richten ons dus niet naar het zuiver commerciële aanbod.
  • en die er op gericht zijn om werkgevers (bedrijven, organisaties, lokale besturen) en/of andere intermediaire arbeidmarktactoren te ondersteunen in functie van hun arbeidsmarktgerelateerde vragen.
    • Dit vademecum is geen toeleidingswijzer en is dus niet opgebouwd vanuit het oogpunt om een werkzoekende of een werknemer te ondersteunen bij zijn/haar loopbaan. 

Contacteer iemand van de stuurgroep van het WEST4WORK arbeidsmarkt vademecum.

Zij zullen uw vraag verder behartigen.