Terug naar overzicht

Uitbreiding werkbaarheidscheques: op een werkbare manier aan de slag in coronatijden

Bij de heropstart tijdens deze coronacrisis is het cruciaal dat iedereen opnieuw veilig en gezond aan de slag gaat en ook blijft. Daarom werd beslist om de focus van de werkbaarheidscheques tijdelijk te verruimen.
Uitbreiding werkbaarheidscheques: op een werkbare manier aan de slag in coronatijden Bij de heropstart tijdens deze coronacrisis is het cruciaal dat iedereen opnieuw veilig en gezond aan de slag gaat en ook blijft. Daarom heeft de minister van Werk Crevits in samenspraak met de sociale partners beslist om de focus van de werkbaarheidscheques tijdelijk te verruimen. De oorspronkelijke doelstelling om ‘een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk’ blijft dus ook in coronatijden behouden.

Wat verandert er?
Ruimere focus: bedrijven en organisaties staan nu vooral voor arbeidsorganisatorische uitdagingen. Kleinere ploegen, grotere afstand tussen medewerkers, meer telewerk … Al deze aanpassingen zorgen voor veel praktische kopzorgen. Hoe kunnen ondernemingen in deze sterk gewijzigde context de productie of dienstverlening verderzetten en tegelijk werknemers veilig, gezond, comfortabel en gemotiveerd aan het werk houden? Daarom bieden de werkbaarheidscheques nu ook een financieel duwtje in de rug voor de aanpak van arbeidsorganisatorische uitdagingen. Daarbij is voldoende aandacht voor het psychisch welbevinden van de werknemers en de werkgevers noodzakelijk.

Ook voor acties: door de nieuwe context omwille van de coronacrisis hebben bedrijven en organisaties vooral nood aan begeleiding en competentieversterking. Daarom kunnen de werkbaarheidscheques nu ook ingezet worden voor verbeteracties en opleiding en niet alleen voor het opzetten van scans en verbeterplannen.

Meer info en aanvragen werkbaarheidscheques
De uitbreiding van de werkbaarheidscheques is al van toepassing. De huidige werkwijze van de cheque blijft dezelfde: enkel de factuur (van een erkende dienstverlener) kan worden ingebracht. Bij opleidingen komt bv. enkel de vergoeding van de externe opleider in aanmerking, niet de deelnemersuren. Er is ook geen dubbele financiering mogelijk.

Je kunt de werkbaarheidscheques aanvragen via deze link.
Naast de werkbaarheidscheques blijven uiteraard ook de andere instrumenten bestaan waar ondernemingen beroep op kunnen doen zoals de KMO-Portefeuille en de ESF-oproep DRIVE.
Meer info over werkbaar werk vind je op www.werkbaarwerk.be

Webinar met toelichting van de uitbreiding
Op donderdag 14 mei organiseert het Departement WSE een webinar waarin kort wordt toegelicht wat de uitbreiding precies inhoudt. 
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 07-05-2020 door Bram Bruggeman