Terug naar overzicht

Structurele uitbreiding transitiepremie goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft de beslissing goedgekeurd om de transitiepremie structureel uit te breiden naar alle Vlaamse werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd. Zo wil ze werkzoekenden stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten.
Structurele uitbreiding transitiepremie goedgekeurd door Vlaamse Regering De Vlaamse Regering heeft de beslissing goedgekeurd om de transitiepremie structureel uit te breiden naar alle Vlaamse werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd. Zo wil ze werkzoekenden stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten, door het verlies van de werkloosheidsuitkering deels op te vangen.

Oorspronkelijk konden enkel werkzoekende 45-plussers een beroep doen op de transitiepremie. In voorjaar 2021 werd beslist om de premie tijdelijk open te stellen voor alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd. De Vlaamse Regering heeft deze structurele en definitieve uitbreiding van de transitiepremie nu goedgekeurd. De uitbreiding gaat in vanaf 1 april 2022.

De transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Bij de overstap naar zelfstandige tewerkstelling (in hoofdberoep) verliezen zij namelijk hun werkloosheidsuitkering. Dankzij de transitiepremie en daaraan gekoppelde prestarterstraject wordt het verlies van die uitkering deels opgevangen. De transitiepremie verlaagt zo de drempel voor werklozen om een eigen zaak te starten en stimuleert hen om de stap naar het ondernemerschap te zetten.

Om voor de transitiepremie in aanmerking te komen, moeten geïnteresseerden met succes een prestarterstraject doorlopen en een aanvraag indienen.
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 28-04-2022 door Bram BruggemanDit nieuwsitem is gerelateerd aan volgende fiches:Tewerkstellingsinstrument(en)