Fiche contactpersoon

Organisatie

Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 35 20
1030 Brussel

  02 553 42 56

  departement@wse.vlaanderen.be

  https://www.werk.be/


Omschrijving functie:

Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan klanten met als doel deze klanten (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag. De projectadviseur handelt als een coach op het terrein en zorgt voor verbinding tussen het werkveld en de interne organisatie. De kracht is het kunnen verbinden, analyseren en aanreiken van opportuniteiten (waaronder contactpersonen, maatregelen, …). De externe klanten zijn ondernemingen en organisaties die zich situeren op het raakvlak met sociale economie en duurzaam ondernemerschap, waaronder maatwerkbedrijven; maatwerkafdelingen; lokale diensteneconomie-ondernemingen; ondernemingen die een samenwerking met sociale economie ambiëren, of een erkenning/label als sociale economie beogen; ondernemingen als begunstigden van het ondersteuningsaanbod; partners op het terrein als regisseurs lokale sociale economie; relevante netwerken en organisaties.


"Jan Vleeschouwers" levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie

Gerelateerde events:

- [30-03-2023] Infosessie 'oproep proeftuinen sociale economie en zorg'


Deze fiche werd laatst aangepast op: 14/10/2022