WEST4WORK - Samen werken in West-Vlaanderen!

 

WEST4WORK ambieert méér samenwerking in West-Vlaanderen: werkgevers, middenveld, onderwijs, beleidsmakers, … schouder aan schouder pakken we de krapte en uitdagingen op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt aan. Samen werken in West-Vlaanderen! – daar willen we met WEST4WORK voor gaan!

WEST4WORK werd in 2015 opgestart door VDAB, POM West-Vlaanderen en de sociale partners. WEST4WORK heeft zich inmiddels ontpopt tot een sterk West-Vlaams merk met een ruim netwerk en een sterk verbindend potentieel. 

 

WEST4WORK organiseert tweejaarlijks een arbeidsmarktcongres. Ruim 3000 deelnemers schreven zich in 2015, 20172019, 2021 en 2023 in voor een of meerdere WEST4WORK-sessies. Aan de hand van diverse workshops, keynotes en arbeidsmarktsymposia willen we zowel werkgevers als middenveld informeren en inspireren over hoe we sámen de uitdagingen op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt kunnen aanpakken.

 

Daarnaast lanceerde WEST4WORK in februari 2019 het arbeidsmarkt vademecum: een wegwijzer & matchmaker voor intermediaire arbeidsmarktactoren met het oog op slimme samenwerking in West-Vlaanderen. Een beter geïnformeerd arbeidsmarkt middenveld dat bereid is om met elkaar samen te werken, leidt immers tot beter geïnformeerde ondernemingen en besturen die meer op maat kunnen ondersteund worden inzake hun arbeidsmarktbehoeften. Op die manier willen we meer samenwerking en een optimaler gebruik van de bestaande tewerkstellingsinstrumenten, subsidies en projecten in West-Vlaanderen realiseren.