Partners


ABVV West-Vlaanderen

ABVV West-Vlaanderen

ABVV West-Vlaanderen is de socialistische vakbond. Sociaal overleg staat bij ons centraal om de 21ste eeuwse uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Met al onze diensten en werkingen brengen we dagelijks onze vier basiswaarden in de praktijk: gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en solidariteit.

ACV West-Vlaanderen

ACV West-Vlaanderen

Het ACV is partner van ruim 200.000 West-Vlamingen. Vanuit deze brede solidariteit behartigt de christelijke vakbond individuele en collectieve belangen op het gebied van werk, inkomen en gezin. Jobkansen, groeikansen, een inclusieve arbeidsmarkt… daarvoor maakt het ACV West-Vlaanderen graag deel uit van het WEST4WORK-partnerschap.

POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de provincie West-Vlaanderen en heeft als missie ondernemerschap in onze provincie te stimuleren. Ze werkt op verschillende domeinen, waaronder het domein arbeidsmarkt.

Unizo West-Vlaanderen

Unizo West-Vlaanderen

UNIZO West-Vlaanderen verenigt zo’n 15.000 zelfstandige ondernemers en vrije beroepen, en is zo de meest representatieve ondernemersvereniging in West-Vlaanderen. Van starters tot KMO's, we kiezen er steeds voor om dicht bij onze ondernemers te staan. Dat doen we door middel van inspirerende netwerkevents, boeiende opleidingen, leerrijke begeleidingen en zo veel meer. UNIZO West-Vlaanderen is jouw partner in ondernemen.

VDAB

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag. Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft. Om die opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding aan.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.