Welkom!

Vademecum is latijn en betekent letterlijk 'ga met mij'.

Een beter geïnformeerd arbeidsmarkt middenveld dat bereid is om met elkaar samen te werken, leidt tot beter geïnformeerde ondernemingen en besturen die meer op maat kunnen ondersteund worden inzake hun arbeidsmarktbehoeften. 

Het WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum wil intermediaire arbeidsmarktactoren meer wegwijs maken doorheen het complexe arbeidsmarkt-landschap, en wil hen op een directe en eenvoudige manier met elkaar in contact brengen. Op die manier willen we meer samenwerking en een optimaler gebruik van de bestaande tewerkstellingsinstrumenten, subsidies en projecten in West-Vlaanderen realiseren.

 

Op zoek naar info naar aanleiding van een hulpvraag van een werkzoekende? Raadpleeg dan de Toeleidingswijzer van VDAB West-Vlaanderen. Deze tool helpt elke begeleider/bemiddelaar intuïtief op weg om op basis van doelgroep, plaats, randvoorwaarden en soort actie een geschikte selectie te maken met het oog op de specifieke hulpvraag van een cliënt. Vervolgens kan men op basis van deze selectie gewoon doorklikken naar de respectievelijke fiche(s) voor meer info, instapvoorwaarden én de juiste contactpersonen.

Lucky shot  Lucky shot

Ken jij

saBien Meuris

van cvo MIRAS al?