Welkom!

Vademecum is latijn en betekent letterlijk 'ga met mij'.

Een beter geïnformeerd arbeidsmarkt middenveld dat bereid is om met elkaar samen te werken, leidt tot beter geïnformeerde ondernemingen en besturen die meer op maat kunnen ondersteund worden inzake hun arbeidsmarktbehoeften. 

Het WEST4WORK Arbeidsmarkt Vademecum wil intermediaire arbeidsmarktactoren meer wegwijs maken doorheen het complexe arbeidsmarkt-landschap, en wil hen op een directe en eenvoudige manier met elkaar in contact brengen. Op die manier willen we meer samenwerking en een optimaler gebruik van de bestaande tewerkstellingsinstrumenten, subsidies en projecten in West-Vlaanderen realiseren.

Lucky shot  Lucky shot