Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Het team van de werkplekbegeleiders van Syntra Vlaanderen heeft als prioriteiten het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van de werkplekken binnen duaal leren en leren en werken, dit voor de sectoren die onder de bevoegdheid van het Vlaams Partnerschap vallen.  Inzake de kwantiteit van de werkplek zijn de prioriteiten: betere afstemming op noden arbeidsmarkt, goede infoverstrekking/communicatie, ondersteuning bij erkenning en gerichte prospectie. Inzake de kwaliteit van de werkplek zijn de prioriteiten het opvolgen van reeds erkende bedrijven, het creëren van een groeipad inzake leercultuur binnen de bedrijven, het capteren van signalen allerhande inzake de werking van bedrijven en hier gevolg aan geven. Daarnaast worden, volgens specifieke afspraken, sectoren, bedrijven en scholen  ondersteund  inzake de zoektocht naar of ondersteuning van kwalitatieve werkplekken.


"Kurt De Wispelaere" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

  • - Werkgevers
    • - Profit
    • - Social Profit
    • - Lokale besturen / overheden
    • - Sociale economie
  • - Starters (zelfstandigen)
  • - Scholen
  • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Organiseren van netwerking
  • - Organiseren van overleg
  • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
  • - promotie duaal leren, uitbreiden netwerk erkend eondenremingen duaal leren

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

  • - HRM
    • - Mentorschap (peter-/meterschap)
    • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/07/2019