Terug naar overzicht

Vier nieuwe ESF-oproepen: Let's go West-Vlaanderen!

Lokale partnerschappen voor jongeren | Scope 2020 | Blended business models | Anders organiseren 2.0
Vier nieuwe ESF-oproepen: Let's go West-Vlaanderen! ESF Vlaanderen lanceerde recent vier nieuwe oproepen:

ESF-oproep 510: partnerschappen voor jongeren
Deze ESF-oproep wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. 
   => Deadline: 31/08/2020
   => Infosessie op 13 juli 2020

ESF-oproep 511: SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses
Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt is het van belang om in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen er nodig zijn en om hier (met alle nodige partners) de nodige acties voor uit te rollen.
   => Deadline: 14/10/2020
   => Infosessies op 17 augustus en 8 september 2020

ESF-oproep 512 - Blended business models: diepgaande en innovatieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie
Sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen worden aangespoord om innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk van het Departement Werk en Sociale Economie willen hen daarin ondersteunen door hen aan te sporen om te experimenteren met blended business models waarbij het verdienmodel opgebouwd wordt door nuttige inbreng van de verschillende partners, zoals het uitwisselen of delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen en waarbij de opbrengsten verdeeld worden.
   => Deadline: 30/09/2020
   => Infosessie op 9 juli 2020

ESF-oproep 516: Anders Organiseren 2.0
Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor diens werknemers. De acties in de projecten betreffen het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie.
   => Deadline: 30/09/2020
   => Infosessie op 30 juli en 8 september 2020
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 09-07-2020 door Bram Bruggeman