Fiche contactpersoon

Organisatie

VDAB West-Vlaanderen

VDAB West-Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving functie:

Momenteel relatIiebeheerder capacity building  (tot eind 23)

brugfiguur tussen de lokale besturen en VDAB West Vlaanderen
opbouw van strategische contacten met de openbare besturen van West Vlaanderen
informeren van de beleidslijnen naar betrokkken parnters
capteren van signalen vanuit de lokakle besturen  en parnters
zorgen voor een  vertaalslag naar het provinciaal VDAB beleid


"Bart Pynket" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [14-09-2023] Oproep lokaal activeringspact 2023

- [23-05-2023] GEZOCHT: toeleiding naar Jobbeurs Gistel (23/11/23, 15:00 - 19:00)

- [28-04-2023] Call for interest “Lokale partnerschappen rond personen met een complexe problematiek

- [12-07-2021] Technologie creëert kansen voor elk talent.

- [17-03-2021] Toeleidingswijzer West Vlaanderen

- [18-12-2020] Samen op weg naar beter bereikbare jobs met Naarjobsinwestvlaanderen.be

- [08-10-2020] 3 webinars over hoe je jouw werkzoekenden nog vlotter kan matchen met werkgevers via 3ClicksAway

- [08-07-2020] Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking

- [18-05-2020] Coronavirus - Recordaantal online opleidingen bij VDAB

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres 2023 | Leren creëert kansen voor elk talent.

- [05-04-2023] Capacity Building | Provinciale verrijkingsdag lokale partners West-Vlaanderen: regio Zuidwest, Midwest & Westhoek

- [31-03-2023] Capacity Building | Provinciale verrijkingsdag lokale partners West-Vlaanderen: regio Oostende en Brugge

- [08-12-2022] Mobiliteitsdrempels aanpakken bij werkzoekenden: infosessie voor jobcoaches & arbeidsbemiddelaars

- [25-03-2022] Workshop 'Naar jobs in West-Vlaanderen' mobiliteit onder de loep én in de praktijk!

- [18-11-2021] Mobiliteitsdrempels aanpakken bij werkzoekenden: infosessie voor jobcoaches & arbeidsbemiddelaars

- [04-11-2021] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - Technologie creëert kansen voor elk talent

- [09-03-2021] Lokale Besturen en VDAB Samen Sterk voor Werk

- [12-01-2021] Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken

- [10-12-2020] WEST4WORK webinar 'Samen op weg naar beter bereikbare jobs'

- [03-12-2020] WEST4WORK webinar: 'Mobiliteitsdrempels bij werkzoekenden aanpakken'

- [29-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [27-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [22-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [08-07-2020] Postcorona aan de slag met het verborgen arbeidspotentieel in West-Vlaanderen


Deze fiche werd laatst aangepast op: 21/03/2023