Terug naar overzicht

Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken

Blinde vlekken in West-Vlaanderen: regio Brugge, regio Diksmuide en regio Oostende (met uitzondering van stad Oostende).
12/01/2021
15:00 - 17:00
online
Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.
De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil men de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denkt men aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen).

Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. Er wordt specifiek gezocht naar projecten die partnerschappen willen uitbouwen in die regio's die momenteel nog niet zijn ingevuld na goedkeuring van de projecten in de eerste ronde (ESF-oproep 510). Voor West-Vlaanderen gaat dit om de gemeenten uit volgende arrondissementen: Brugge, Diksmuide en Oostende (met uitzondering van stad Oostende). De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit VDAB, OCMW's, organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.

Het restbudget van de investeringsprioriteit 9.1 zal hiervoor vrijgemaakt worden. De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 15 februari 2021, en starten bij goedkeuring op 1 april 2021 en lopen af op 31 december 2022.

Gelieve u in te schrijven via onderstaande link. Een dag voor de webinar ontvangt u een weblink. Met deze weblink kunt u zich aanmelden bij Microsoft Teams om de infosessie te volgen.  


Een initiatief van: ESF Vlaanderen
Contactpersoon: Tyne Van der Veken, tyne.vanderveken@vlaanderen.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 23-12-2020 door Bram Bruggeman