Terug naar overzicht

Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Werk en Sociale economie, heeft afgelopen maand de West-Vlaamse dossiers inzake regierol lokale sociale economie met het oog op de nieuwe beleids- en beheerscyclus 2020-2025 goedgekeurd.
Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025 Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Werk en Sociale economie, heeft afgelopen maand de West-Vlaamse dossiers regierol lokale sociale economie met het oog op de nieuwe beleids- en beheerscyclus 2020-2025 goedgekeurd. Met deze steun kunnen onze West-Vlaamse steden en gemeenten een maatschappelijke meerwaarde creëren door de lokale sociale economie te ondersteunen en mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen in het arbeidscircuit. De regierol op het vlak van de lokale sociale economie omvat een aantal doelstellingen: de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie, de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het bevorderen van de samenwerking tussen de sociale en reguliere economie.

Eén van de doelstellingen in de beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024 is een versterkte samenwerking met de lokale besturen. Dit moet zich o.m. vertalen in méér en concretere samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB en (clusters van) lokale besturen met daarin samen afgesproken doelstellingen en acties. VDAB zal daarbij ook beroep doen op de regisseurs lokale sociale economie, waardoor er meer maatwerk kan geleverd worden, inspelend op de eigenheid van de regio of stad en haar werkzoekenden, leefloners en niet-beroepsactieven. Men mikt hierbij op de uitbouw van lokale activeringsnetwerken met lokale besturen, VDAB en derde partners.
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 30-04-2020 door Bram Bruggeman