Fiche contactpersoon

Organisatie

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving functie:

Ik volg vanuit VDAB het thema re-integratie op in de provincie West-Vlaanderen. Daarnaast volg ik ook op Vlaams niveau een aantal projecten op.  Re-integratie gaat over mensen met een gezondheidsproblematiek die terug stappen richting werk wensen te zetten, maar ook het voorkomen dat mensen met een gezondheidsproblematiek uitvallen.
Concreet volg ik in VDAB West-Vlaanderen de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met RIZIV op door oa de VDAB bemiddelaars te ondersteunen, maar ook door nauw samen te werken met organisaties die hierin betrokken zijn. Ook mensen met een gezondheidsproblematiek die onder andere uitkeringsstelstels vallen dan RIZIV (bv FOD Sociale zekerheid, Fedris, beroepsongevallenverzekering) behoren tot onze doelgroep.
Daarnaast is het ook mijn taak om te sensibiliseren rond de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een gezondheidsproblematiek die terug aan het werk wensen te gaan of bij de huidige werkgever aan de slag willen blijven. 


 


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - HRM
  • - Re-integratie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 01/04/2019