Terug naar overzicht

Capacity Building | Provinciale verrijkingsdag lokale partners West-Vlaanderen: regio Oostende en Brugge

Vanaf 2024 zet Europa WSE middelen in om sociale inclusie op de arbeidsmarkt te verhogen. Eén onderdeel daarvan is het opzetten van lokale partnerschappen die zich richten op de begeleiding van niet-beroepsactieven en wz met een complexe problematiek.
31/03/2023
09:00 - 12:30
Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Brugge
Capacity Building | Provinciale verrijkingsdag lokale partners West-Vlaanderen: regio Oostende en Brugge

Capacity Building - Lokale partnerschappen 2024
Vanaf 2024 zet Europa WSE middelen in om sociale inclusie op de arbeidsmarkt te verhogen. Eén onderdeel  daarvan is het opzetten van lokale partnerschappen die zich richten op de begeleiding van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. 

Wat verwacht je beter niet?
Er wordt geen info gegeven over het verdere proces in de aanloop naar de Lokale Partnerschappen. 
Deelname aan deze dag betekent niet dat je ook effectief zal mogen/kunnen deelnemen aan de Lokale  Partnerschappen in 2024. Wij bevragen niet welke dienstverlening jullie zouden kunnen aanbieden. We vertrekken effectief uit de opgestelde persona’s en proberen die samen te verfijnen.
Europa WSE zal begin april een oproep lanceren om te komen tot lokale partnerschappen in 2024.

Waar we naartoe willen
Doel is om deze doelgroep te horen en te zien betreffende hun drempels, vanuit hun context. Zodat wij hen kunnen helpen op termijn ten volle te participeren in de samenleving en arbeidsmarkt.

Waarom hebben we jou nodig?
VDAB en de lokale besturen hebben in de eerste weken van 2023 al een aanzet gemaakt om de lokale noden te onderzoeken. Aangezien jij over de nodige expertise en ervaring met de doelgroep beschikt, willen wij graag jouw input vragen om de lokale noden verder te verrijken waar nodig of relevant.

Voor wie?
We verwelkomen graag maximum 2 afgevaardigden per organisatie met expertise over en ervaring met de doelgroep van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek


Een initiatief van: Europa WSE, VVSG & VDAB
Contactpersoon: Bart Pynket, bart.pynket@vdab.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 14-03-2023 door Bram Bruggeman


Dit event is gerelateerd aan volgende fiches:


Contactpersoon/contactpersonen