Fiche contactpersoon

Organisatie

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving functie:

Als teamleider samenwerking stuur ik een team van projectopvolgers en administratief medewerkers aan die instaan voor de opvolging van opleidings- en begeleidingsprojecten die we samen met partners organiseren. De projectopvolger is de contactpersoon voor de partner ifv opstart, opvolging en evaluatie die in verband staan met zijn specifiek project.
De projectopvogers zijn sectoraal opgedeeld zodat ze een grote kennis van deze specifieke sector kunnen opdoen. Naast provonciale projecten volgen we ook heel wat centrale projecten op die niet altijd verbonden zijn aan een specifieke sector maar eerder transversaal zijn.

 


"Virginie Meyfroot" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Scholen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Deze fiche werd laatst aangepast op: 02/02/2021