Terug naar overzicht

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking

Een terugblik naar het WEST4WORK webinar 'Postcorona aan de slag met het verborgen arbeidspotentieel in West-Vlaanderen' met Prof. dr. Sarah Vansteenkiste (Steunpunt Werk, KU Leuven) | 8 juli 2020
Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking Hoewel de werkloosheid momenteel stijgt ten gevolge van de coronacrisis, waarschuwen arbeidsmarktexperten voor blijvende tekorten op de arbeidsmarkt. Hoofdoorzaak hiervan is de inkrimping van de bevolking op arbeidsleeftijd. POM West-Vlaanderen en VDAB lanceren verschillende initiatieven om West-Vlaanderen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van overmorgen.

Uitstroom 55-plussers piekt in periode 2023-2028
Uit een studie van Steunpunt Werk, uitgevoerd in opdracht van POM West-Vlaanderen, blijkt dat de komende jaren heel wat oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten. Volgens projecties zal het aantal vervangingsvacatures voor de periode 2023-2028 pieken naar meer dan 75.000. Dat is een verdubbeling vergeleken met de periode 2003-2008. Daarbovenop zorgt ook de latere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt voor een aanscherping van de krapte op de arbeidsmarkt, ongeacht de conjunctuur.

Verborgen arbeidspotentieel bij niet-werkenden én werkenden
In onze provincie is er heel wat niet-ontgonnen arbeidspotentieel. 18,2% van de West-Vlamingen is niet beroepsactief en valt niet onder de groep werkenden of werklozen. Deze mensen zijn mogelijks beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ook bij de groep werkenden kan er winst geboekt worden. West-Vlaanderen heeft het hoogste aantal werkenden in verhouding tot de totale bevolking. Maar in onze provincie zijn er ook heel wat deeltijdse arbeidskrachten die meer uren willen werken en voltijds werkenden die tijdelijk minder arbeidsuren presteren omwille van technische of economische redenen of weersomstandigheden.

Initiatieven om afstand tot arbeidsmarkt te verkleinen
Steunpunt Werk pleit voor een inclusieve aanpak waarbij niet het statuut maar de afstand tot de arbeidsmarkt van een persoon bepaalt welke ondersteuning hij krijgt. Over de beleidsdomeinen heen is betere samenwerking noodzakelijk om drempels, bijvoorbeeld woon-werkmobiliteit, richting arbeidsmarkt op te heffen. Up-to-date vaardigheden en levenslang leren spelen hierbij een cruciale rol. POM West-Vlaanderen en VDAB ontwikkelden meerdere initiatieven om deze drempels te verlagen. “Het Project BHC21 zet innovatieve leermiddelen zoals serious gaming of VR&AR in om laaggeschoolden op te leiden voor een job in de maakindustrie. AB Réfugiés helpt anderstaligen met een migratieachtergrond sneller en beter naar de arbeidsmarkt door te stromen. In het najaar lanceren we naarjobsinwestvlaanderen.be, een website die vacatures uit de VDAB-databank op locatie visualiseert en verduidelijkt wat de mogelijke vervoersopties zijn”, somt Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen op.

Ook VDAB benadrukt het belang om te investeren in het opsporen en activeren van talenten. “We volgen de arbeidsmarkt kort op de bal en passen onze opleidingen en die van onze partners continu aan de arbeidsmarktnoden aan. We organiseren knelpuntopleidingen en schakelen voortdurend om werkzoekenden eventueel te heroriënteren naar knelpuntvacatures”, vertelt Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen. “We stimuleren alle vormen van werkplekleren zoals IBO om op maat te kunnen werken. Ook zetten we in op mobiele opleidingen om lokale oplossingen aan te bieden.”

Steunpunt Werk bracht in opdracht van POM West-Vlaanderen het arbeidspotentieel voor West-Vlaanderen in kaart. Op 8 juli werden de belangrijkste resultaten in een WEST4WORK-webinar toegelicht door professor Sarah Vansteenkiste. Hier kan u de link terugvinden naar:
  • De presentatie ‘Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking’ - Prof. dr. Sarah Vansteenkiste, 8 juli 2020.
  • De opname van de webinar ‘Postcorona aan de slag met het verborgen arbeidspotentieel in West-Vlaanderen’.
  • De studie ‘Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data’ in opdracht van POM West-Vlaanderen.

Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 08-07-2020 door Bram Bruggeman