Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Program Manager Inclusieve Arbeidsmakt
Human Capital


"Ines Verhalle" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Wervik
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Deeltijds / leertijd
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [04-01-2023] Analyse 'tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen' - cijfers 2021

- [05-12-2022] Maak kennis met het B2B-aanbod vanuit sociale economie via doeners.be

- [15-06-2022] WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken

- [13-06-2022] Presentaties, opnames & foto's interprovinciale studiedag sociale economie 31/05 @ Vlaams Parlement

- [24-03-2022] Analyse van de tewerkstelling van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen (cijfers 2020)

- [12-07-2021] Technologie creëert kansen voor elk talent.

- [26-11-2020] Terugblik naar WEST4WORK webinar 'Financiële en persoonlijke problemen bij medewerkers. Niet mijn probleem… Of toch?!'

- [10-11-2020] Hoe herkent men persoonlijke of financiële problemen bij werknemers? Hoe kunnen werkgevers hiermee omgaan en dit bespreekbaar maken? Op welke organisaties kan men beroep doen?

- [08-10-2020] 3 webinars over hoe je jouw werkzoekenden nog vlotter kan matchen met werkgevers via 3ClicksAway

- [08-07-2020] Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Gerelateerde events:

- [07-06-2024] West-Vlaamse netwerkdag re-integratie | samen op weg naar een veerkrachtige arbeidsmarkt

- [17-11-2023] Staten-Generaal Arbeidszorg

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres 2023 | Leren creëert kansen voor elk talent.

- [31-03-2023] Studiedag: "De meerwaarde van arbeidszorg"

- [14-06-2022] West-Vlaamse netwerkdag re-integratie | 14 juni 2022 | De Oude Melkerij, Gits

- [31-05-2022] Interprovinciale studiedag: Sociale economie, bouwsteen voor de economie van de toekomst

- [04-11-2021] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - Technologie creëert kansen voor elk talent

- [24-11-2020] WEST4WORK webinar ‘Omgaan met financiële & persoonlijke problemen van werknemers’

- [29-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [27-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [22-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [08-07-2020] Postcorona aan de slag met het verborgen arbeidspotentieel in West-Vlaanderen


Deze fiche werd laatst aangepast op: 02/12/2022