Terug naar overzicht

WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken

140 werk- en zorgactoren zetten samen schouders onder re-integratie van langdurig zieken op de eerste West-Vlaamse netwerkdag re-integratie. Kansen op werk creëren voor mensen met gezondheidsproblemen, daar werken we samen aan!
WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken Hoe kunnen we meer kansen op werk creëren voor mensen met gezondheidsproblemen?

Het aantal vacatures in onze provincie is historisch hoog. Bedrijven schreeuwen om talent en het aantal werkzoekenden was nog nooit zo laag. Nu de klassieke vijvers leeggevist lijken, wordt steeds vaker naar de niet-actieven gekeken. Ook de groep langdurig zieken waar nog heel wat onbenut talent zit komt zo in het vizier.

In West-Vlaanderen is 8,6% (juni 2021) van de beroepsbevolking al langer dan één jaar niet aan de slag wegens ziekte. Het betreft 47.525 langdurig zieken, een aantal dat helaas jaar na jaar blijft stijgen. Een deel van hen kan, mits aangepaste ondersteuning, opnieuw een plaats vinden op onze arbeidsmarkt.

 

Diverse actoren zijn in het proces van re-integratie betrokken. Op 14 juni brachten POM West-Vlaanderen, VDAB en gtb deze actoren samen op de eerste West-Vlaamse netwerkdag re-integratie:

  • terug-naar-werk-coördinatoren en adviserend artsen van de mutualiteiten
  • arbeidsartsen en behandelende artsen
  • het RIZIV
  • trajectbegeleiders van VDAB, gtb, de werkplekarchitecten en zorgactoren
  • sociale partners
  • organisaties uit de sociale economie
  • sectorconsulenten


Zo’n 140 deelnemers tekenden present, stelden hun rol en aanbod voor en gingen met elkaar in dialoog. ‘Hoe samen werken om meer kansen op werk te creëren voor mensen met gezondheidsproblemen’ was dan ook het motto van deze eerste netwerkdag.

Ook de vertegenwoordigers van de Vlaamse Minister van Werk en de Federale minister van gezondheid waren aanwezig om de recente evoluties in het Vlaamse en Federale beleid toe te lichten.

Nathalie Albert, ervaringsdeskundige bij de Alexianen Zorggroep Tienen, sloot het inhoudelijke programma af met een moedige en inspirerende getuigenis over haar moeilijke zoektocht naar een passende plaats op de arbeidsmarkt.Deze netwerkdag is een eerste actie van de West-Vlaamse Stuurgroep re-integratie, een initiatief van POM West-Vlaanderen en VDAB West-Vlaanderen. Deze zomer start o.a. ook een Lerend Netwerk ‘aangepast werk’ en worden proeftuinen opgestart met sociale economiebedrijven om mensen met gezondheidsproblemen om een positieve manier te engageren om opnieuw aan de slag te gaan.

 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 15-06-2022 door Bram Bruggeman