Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Als Program Manager Flankerend Arbeidsmarktbeleid volg ik o.a. volgende zaken op binnen POM West-Vlaanderen:
- WEST4WORK (congres en arbeidsmarktvademecum)
- woon-werk mobiliteit (digitale jobbereikbaarheidskaart)
- digitale inclusie
- opvolging strategische doelstelling 'elk talent telt': arbeidsmarktactoren en werkgevers ondersteunen in hun streven naar het maximaal en optimaal inzetten van on(der)benut talent
- ...
 


"Bram Bruggeman" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [04-01-2023] Analyse 'tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen' - cijfers 2021

- [05-12-2022] Maak kennis met het B2B-aanbod vanuit sociale economie via doeners.be

- [13-06-2022] Presentaties, opnames & foto's interprovinciale studiedag sociale economie 31/05 @ Vlaams Parlement

- [12-07-2021] Technologie creëert kansen voor elk talent.

- [18-12-2020] Samen op weg naar beter bereikbare jobs met Naarjobsinwestvlaanderen.be

- [08-07-2020] Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [22-04-2020] Hoe pas je 'social distancing' op de werkvloer toe? Waar vind je correcte info en goede praktijkvoorbeelden?


Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - levenslang leren als hefboom om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren

- [08-12-2022] Mobiliteitsdrempels aanpakken bij werkzoekenden: infosessie voor jobcoaches & arbeidsbemiddelaars

- [31-05-2022] Interprovinciale studiedag: Sociale economie, bouwsteen voor de economie van de toekomst

- [25-03-2022] Workshop 'Naar jobs in West-Vlaanderen' mobiliteit onder de loep én in de praktijk!

- [18-11-2021] Mobiliteitsdrempels aanpakken bij werkzoekenden: infosessie voor jobcoaches & arbeidsbemiddelaars

- [04-11-2021] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - Technologie creëert kansen voor elk talent

- [16-09-2021] Infosessie - Van elektrische bedrijfswagen tot salarisfiets - subsidies en praktijkervaringen

- [10-12-2020] WEST4WORK webinar 'Samen op weg naar beter bereikbare jobs'

- [03-12-2020] WEST4WORK webinar: 'Mobiliteitsdrempels bij werkzoekenden aanpakken'

- [08-07-2020] Postcorona aan de slag met het verborgen arbeidspotentieel in West-Vlaanderen


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/04/2022