Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

  056235051

  info@voka.be

  http://www.voka.be/west-vlaanderen


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Met het project ‘Actief op 2 sporen’ vullen we vacatures bij de West-Vlaamse ondernemingen op een creatieve manier in.
Dit project zet in op 2 sporen die elkaar versterken:

  1. Spoor 1: Jobcarving bij ondernemingen
Met jobcarving worden functies opgesplitst in gespecialiseerde taken en relatief eenvoudige taken. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot een nieuwe functie. Hierdoor worden de aanwezige werknemers efficiënter ingezet, takenpakketten beter afgestemd op hun competenties en vaardigheden en knelpuntvacatures intern opgevuld.
  1. Spoor 2: Andere instroomkanalen aanboren
Anders actieve bevolking via opleidings- en tewerkstellingstrajecten inschakelen om vacatures in West-Vlaanderen in te vullen. 
Hoe gaat het in z’n werk?
Als onderneming verwachten we het engagement om de interne bedrijfsorganisatie te herbekijken om te zien of jobcarving door middel van taakverschuiving mogelijk is.  U krijgt gratis coaching om:
  • Functiecreatie-of verschuiving in goede banen te leiden. Zo vult u bepaalde knelpunten intern in, in plaats van extern te rekruteren.
  • Nieuwe, specifieke vacatures op te maken die de overgebleven taken bundelen. Voor deze vacatures wordt een kandidaat  gezocht binnen de inactieve populatie. Op maat van uw bedrijf wordt de geschikte werkkracht gezocht door diverse toeleiders in te schakelen. Eventuele aanwezige drempels worden weggewerkt en competenties worden versterkt.
We vertrekken vanuit de noden van uw bedrijf en gaan met een werkgeversbril op zoek. Ondernemingen die kansen willen geven aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen ondersteuning en begeleiding.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/10/2019 - 31/12/2021


Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Arbeidsbemiddeling
  • - Begeleiding / coaching van personen
  • - HR-advies
  • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze fiche werd laatst aangepast op: 29/01/2020