Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Stad Brugge - Werk en Ondernemen

Stad Brugge - Werk en Ondernemen

Frank Van Ackerpromenade (Huis van de Bruggeling) 2
8000 Brugge

  050 44 8000

  werkenondernemen@brugge.be

  http://www.brugge.be/economie


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

De 10 lokale besturen uit de Brugse regio (Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) nemen samen de regierol sociale economie op binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Werkkracht10 ILV. Stad Brugge is beherende gemeente van dit samenwerkingsverband.
Met de regierol werk en sociale economie wordt een regionaal beleid rond sociale economie ontwikkeld en worden talrijke acties opgezet in functie van de ondersteuning en groei van de sociale economieondernemingen binnen het arrondissement Brugge. Daarnaast organiseren we overleg en worden projecten opgezet rond tewerkstelling van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/01/2020 - 31/12/2025


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Brugge

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [01-09-2020] Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [10-09-2020] Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!


Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/03/2022