Fiche organisatie

Stad Brugge - Werk en Ondernemen

Stad Brugge - Werk en Ondernemen

Frank Van Ackerpromenade (Huis van de Bruggeling) 2
8000 Brugge

  050 44 8000

  werkenondernemen@brugge.be

Ondernemingsnummer: 207.528.035

Bezoek website

Lut Laleman (Economisch coördinator)

  050 47 54 37

  lut.laleman@brugge.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

De dienst Werk en Ondernemen van Stad Brugge werkt rond economie (lokale economie, ambulante handel, landbouw, visserij, taxi's, ...) , werkgelegenheid en sociale economie.


"Stad Brugge - Werk en Ondernemen" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Brugge

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-03-2021] Stad Brugge en Jobroad bezegelen engagement voor jobs bij kansengroepen

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [05-02-2024] SPEEDDATE-4-WORK @ Brugge

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres 2023 | Leren creëert kansen voor elk talent.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/06/2020