Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Perspectief

Perspectief

Vindictivelaan 1
8400 Oostende

  059433799

  wouter@perspectiefwerkt.be

  http://www.1economie.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

De sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:
1. Specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren.

 • Tewerkstelling creëren en competenties versterken met het oog op duurzame loopbanen. De aandacht gaat naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen. Waar mogelijk doorstroom realiseren binnen de sociale economie en naar het normale economische circuit.
 • Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale milieuzorg.
 • Arbeid voorrang geven op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten. De opbrengsten vormen geen doel op zich, maar zijn een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
  Democratische besluitvorming : de betrokkenen krijgen inspraak in het beleid van de onderneming.
 • Maximale transparantie, onder meer op het vlak van algemeen beleid, financiën en interne en externe relaties.
 • Kwaliteitsvolle relaties. Bij externe relaties is het streefdoel een win-win-partnerschap, waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld. Bij interne relaties gaat de aandacht naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.
 • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op. 
 
2. Goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte inzet van de middelen.
(gebaseerd op de definitie van het Ondersteuningsdecreet)


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

20/01/2012 - 31/01/2030


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Oostende

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [01-09-2020] Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [10-09-2020] Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!


Deze fiche werd laatst aangepast op: 30/01/2022