Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Met de regierol Sociale Economie Westhoek richten we ons op het opzetten en ondersteunen van samenwerking en partnerschappen op niveau van de Westhoek tussen alle organisaties/initiatieven die kansengroepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen of begeleiden. We hanteren dus de term Sociale Economie in z’n brede betekenis, met de nadruk op sociaal. De reden hiervoor is dat sociale economie in de eerste plaats een sociaal doel heeft tav z’n werknemers en/of tav de maatschappij: Tewerkstelling van kansengroepen Leveren van maatschappelijke diensten; ecologische en duurzame goederen. Het ondernemen is daarbij het middel om dat doel te verwezenlijken. Men biedt goederen en diensten aan op de markt en maakt de missie dus waar binnen de reguliere markteconomie. Binnen de regierol Sociale Economie Westhoek zetten we dus in op samenwerking en partnerschappen met: Sociale Economie-bedrijven Arbeidszorginitiatieven Lokale Diensteneconomie Initiatieven voor arbeidstrajectbegeleiding van kansengroepen (Tijdelijke Werkervaring, Wijk-werken,…) …


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/07/2017 - 31/12/2025


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Westhoek

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Sociale economie
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - Wijk-werken

Gerelateerde nieuwsitems:

- [01-09-2020] Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [10-09-2020] Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!


Deze fiche werd laatst aangepast op: 25/03/2022