Fiche contactpersoon

Organisatie

Perspectief

Perspectief

Vindictivelaan 1
8400 Oostende

  059433799

  wouter@perspectiefwerkt.be

  http://www.1economie.be


Omschrijving functie:

Perspectief p.v. neemt voor 7 OCMW's en gemeenten de regierol lokale sociale economie waar. Vanuit deze rol wil Perspectief het werkveld van de sociale economie in de regio versterken door samenwerking te stimuleren en faciliteren, kennis te delen en sociale tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen. 

Heeft u nog vragen over sociale economie, sociale tewerkstelling, MVO, ... ? Of wenst u ondersteuning bij uw initiatief sociale economie?
Neem dan contact op met wouter@perspectiefwerkt.be

 


"Wouter Vanhecke" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Oostende

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [14-09-2023] Oproep lokaal activeringspact 2023

- [23-05-2023] GEZOCHT: toeleiding naar Jobbeurs Gistel (23/11/23, 15:00 - 19:00)

- [28-04-2023] Call for interest “Lokale partnerschappen rond personen met een complexe problematiek

- [09-01-2023] Europa WSE lanceert oproep omtrent de opstart van Gemeenschapsdienst bij lokale besturen

- [05-12-2022] Maak kennis met het B2B-aanbod vanuit sociale economie via doeners.be

- [01-09-2020] Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [23-11-2023] Jobbeurs Stad Gistel

- [10-09-2020] Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!


Deze fiche werd laatst aangepast op: 20/05/2019