Fiche contactpersoon

Organisatie

W13

W13

President Kennedypark 10
8500 Kortrijk

  056 24 16 20

  info@welzijn13.be

  http://www.welzijn13.be


Omschrijving functie:

Als regisseur sociale economie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen verzorg ik afstemming tussen lokale besturen en SE-organisaties.  Sociale ondernemers en sociale economie ondernemers worden ondersteund zodat zij optimaal hun rol kunnen opnemen en kansen genereren aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ik faciliteer het overleg tussen de SE-organsaties en experten in het veld in het Regionaal Overleg Sociale Economie (=ROSE).  Hieronder vind je bijvoorbeeld een AZ-fabriek en een LDE-fabriek die ervaringen deelt en gemeenschappelijke uitdagingen aangaat.  We optimaliseren de integrerende en emanciperende kracht van zinvol werk in Zuid-West-Vlaanderen en streven naar een continuüm van werkplekken om de tewerkstellingskansen voor kansengroepen in de sociale en de reguliere economie te verhogen.   Maar evenzeer organiseer ik het lerend netwerk van trajectbegeleiders om zo activeringsinspanningen (van OCMW’s) af te stemmen en kwalitatief te versterken.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [01-09-2020] Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [10-09-2020] Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!


Deze fiche werd laatst aangepast op: 15/05/2019