Fiche organisatie

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

PERSPECTIEF (PER - SPEC` TIEF)
1. punt van waaruit je iets bekijkt
2. een platform van samenwerking tussen de gemeenten van de regio Oostende rond (sociale) tewerkstelling.

regierol sociale economie
wijk-werken


"Perspectief" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Oostende

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - mensen met een ziekte uitkering

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Werkplekleren
 • - Activering
 • - mensen met een ziekte uitkering

Gerelateerde nieuwsitems:

- [14-09-2023] Oproep lokaal activeringspact 2023

- [23-05-2023] GEZOCHT: toeleiding naar Jobbeurs Gistel (23/11/23, 15:00 - 19:00)

- [28-04-2023] Call for interest “Lokale partnerschappen rond personen met een complexe problematiek

- [09-01-2023] Europa WSE lanceert oproep omtrent de opstart van Gemeenschapsdienst bij lokale besturen

- [05-12-2022] Maak kennis met het B2B-aanbod vanuit sociale economie via doeners.be

- [30-04-2020] Goedkeuring regierol sociale economie 2020-2025


Gerelateerde events:

- [13-06-2024] Webinar - Maak kennis met de Digiwijzer, een portaalsite voor doorverwijzers omtrent digitale inclusie

- [14-05-2024] Webinar - Maak kennis met de Digiwijzer, een portaalsite voor doorverwijzers omtrent digitale inclusie

- [23-11-2023] Jobbeurs Stad Gistel


Deze fiche werd laatst aangepast op: 14/11/2018