Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  onthaalesf@wse.vlaanderen.be

  https://www.esf-vlaanderen.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.
De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil men de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denkt men aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen).

Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.. Sommige van die instanties zullen overheidsinstellingen zijn, andere NGO's of particuliere aanbieders.

Er is een oproepbudget vrijgemaakt van 12.500.000,00 EUR. De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 30 september 2020, en starten bij goedkeuring op 1 december 2020 en lopen af op 31 december 2022.
 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

31/08/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social profit
  • - Sociale economie
 • - Lokale besturen / overheden
 • - Arbeidsmarktmiddenveld
 • - Scholen (onderwijsactoren)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [09-07-2020] Vier nieuwe ESF-oproepen: Let's go West-Vlaanderen!


Gerelateerde events:

- [13-07-2020] Infosessie ESF-oproep 510: Lokale partnerschappen voor jongeren


Deze fiche werd laatst aangepast op: 29/06/2020