Fiche organisatie

Economisch Huis Oostende

Economisch Huis Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 4
8400 Oostende

  059 24 23 00

  info@economischhuis.be

Ondernemingsnummer: BE 0893.525.002

Bezoek website

Jan Polley (Jobmarketeer)

  0479013790

  jan.pollley@economischhuis.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Oostende beschikt sinds 1 februari 2008 over een Economisch Huis. Daarmee is het de eerste stad of gemeente in Vlaanderen die deze gratis service aanbiedt aan haar ondernemers.

Het Economisch Huis fungeert als aanspreekpunt voor elk bedrijf. Daarnaast zet de vzw creatieve projecten op met openbare besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties om het economische leven in het arrondissement Oostende te bevorderen.

De vzw Economisch Huis heeft een aantal specifieke opdrachten:

Elke ondernemer (van eenmanszaak tot een bedrijf zoals Daikin Europe) met een probleem/vraag/suggestie wordt geholpen via de één-loket-functie

Nieuwe ondernemingen aantrekken

Meer kantoren voor vrije beroepen, dienstenbedrijven en overheidsdiensten

Oostende@Work 

Innovatiepool

Ondersteuning bieden aan handelaars

 


"Economisch Huis Oostende" levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Oostende

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Financiering

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Interculturaliteit
  • - Taal

Gerelateerde nieuwsitems:

- [18-12-2020] Samen op weg naar beter bereikbare jobs met Naarjobsinwestvlaanderen.be


Gerelateerde events:

- [08-12-2022] Mobiliteitsdrempels aanpakken bij werkzoekenden: infosessie voor jobcoaches & arbeidsbemiddelaars

- [08-02-2022] Diversiteit en inclusie event 2022

- [12-01-2021] Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken

- [10-12-2020] WEST4WORK webinar 'Samen op weg naar beter bereikbare jobs'

- [03-12-2020] WEST4WORK webinar: 'Mobiliteitsdrempels bij werkzoekenden aanpakken'


Deze fiche werd laatst aangepast op: 05/03/2020