Fiche contactpersoon

Organisatie

Economisch Huis Oostende

Economisch Huis Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 4
8400 Oostende

  059 24 23 00

  info@economischhuis.be

  https://www.economischhuis.be


Omschrijving functie:

  


"Jan Polley" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Oostende

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Financiering

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Vluchtelingen

Gerelateerde nieuwsitems:

- [18-12-2020] Samen op weg naar beter bereikbare jobs met Naarjobsinwestvlaanderen.be


Gerelateerde events:

- [08-12-2022] Mobiliteitsdrempels aanpakken bij werkzoekenden: infosessie voor jobcoaches & arbeidsbemiddelaars

- [12-01-2021] Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/04/2019