Fiche organisatie

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Argos heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen van (vooral) personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met doelstelling hun kansen op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij te verhogen. Onze deskundige medewerkers werken op een laagdrempelige manier en coachen hun deelnemers op maat.

Afhankelijk van het project, staan wij in om de deelnemer te oriënteren; te coachen (individueel of collectief); diverse vormingspakketten aan te bieden (sollicitatietraining, sociale vaardigheden, werkattitudes, schoonmaaktechnieken, ICT...);te begeleiden door middel van jobhunting, jobcoaching en nazorgbegeleiding (bij werk of opleiding);
op te leiden naar een beroep (in opdracht van de VDAB). Verder hebben wij jarenlange ervaring in het geven van Nederlands voor anderstaligen (in eigen beheer en in opdracht van VDAB) en biedt deelnemers tijdelijke werkervaring binnen onze mobiele poetsploeg.

Vzw Argos staat steeds open voor het aangaan van nieuwe partnerschappen en samenwerkingen.


"vzw Argos" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Westhoek

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 14/02/2019