Fiche contactpersoon

Organisatie

Stad&OCMW Roeselare

Stad&OCMW Roeselare

Botermarkt 2
8800 Roeselare

  1788

  1788@roeselare.be

  http://www.roeselare.be


Omschrijving functie:

Ik ben beleidsmedewerker binnen de directie MENS van stad Roeselare. Ik sta in voor beleidsadvies, beleidsontwikkeling, project- en programmamanagement voor de beleidsthema's flankerend onderwijsbeleid, werk en sociale economie.  


"Ellen Coghe" levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Roeselare

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Leefloners
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Lokale besturen / overheden
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Sociale economie
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Leefloners
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [28-04-2023] Call for interest “Lokale partnerschappen rond personen met een complexe problematiek


Gerelateerde events:

- [12-01-2021] Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken


Deze fiche werd laatst aangepast op: 25/07/2022