Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.
De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil men de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denkt men aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen).

Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. Er wordt specifiek gezocht naar projecten die partnerschappen willen uitbouwen in die regio's die momenteel nog niet zijn ingevuld na goedkeuring van de projecten in de eerste ronde (ESF-oproep 510). Voor West-Vlaanderen gaat dit om de gemeenten uit volgende arrondissementen: Brugge, Diksmuide en Oostende (met uitzondering van stad Oostende). De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit VDAB, OCMW's, organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.

Het restbudget van de investeringsprioriteit 9.1 zal hiervoor vrijgemaakt worden. De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 15 februari 2021, en starten bij goedkeuring op 1 april 2021 en lopen af op 31 december 2022.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

15/02/2021


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Brugge
 • - Bredene
 • - De Haan
 • - Gistel
 • - Ichtegem
 • - Middelkerke
 • - Oudenburg
 • - Arrondissement Diksmuide
 • - Alveringem
 • - De Panne
 • - Koksijde
 • - Nieuwpoort
 • - Veurne

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social profit
  • - Sociale economie
 • - Lokale besturen / overheden
 • - Arbeidsmarktmiddenveld
 • - Scholen (onderwijsactoren)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Gerelateerde events:

- [12-01-2021] Infosessie ESF-oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken


Deze fiche werd laatst aangepast op: 23/12/2020