Fiche tewerkstellingsinstrument

Dit tewerkstellingsinstrument kan bekomen worden via volgende organisatie:


Omschrijving tewerkstellingsinstrument:

De jobcoach begeleidt een nieuwe werknemer in uw bedrijf in zijn of haar job. Deze coaching is afgestemd op specifieke werksituaties en noden in uw onderneming.
U kunt een jobcoach uit uw regio inschakelen vanaf het moment dat u een nieuwe werknemer tewerkstelt die nood heeft aan extra ondersteuning in zijn job.

In overleg met u en uw werknemer krijgt het coachingstraject vorm. De jobcoach zorgt voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, niet op de technische vaardigheden. De coach introduceert de werknemer in uw bedrijfscultuur.

Is taal een knelpunt voor uw werknemer? Heeft de werknemer geen of beperkte kennis van het Nederlands? Dan kunt u het jobcoachingstraject aanvullen met taalcoaching op de werkvloer. Er kan o.a. gewerkt worden rond specifiek vakjargon of communicatie met collega's en klanten, het begrijpen van veiligheidsinstructies, basisdocumenten in het bedrijf,...

Wanneer de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze coaching kosteloos. Van u als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers (hoofdzakelijk) plaats tijdens de werkuren. De coaching zelf wordt gefinancierd door de overheid.

Meer info: www.jobentaalcoaching.be 


Bijkomende informatie

Dit tewerkstellingsinstrument betreft:

 • - Een specifieke maatregel in het kader van Werkplekleren

Dit tewerkstellingsinstrument is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit tewerkstellingsinstrument is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Dit tewerkstellingsinstrument beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Dit tewerkstellingsinstrument kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding

Dit tewerkstellingsinstrument wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 27/09/2022