Fiche organisatie

De Werkplekarchitecten - Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw

De Werkplekarchitecten - Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw

Overwale 5 5
9000 Gent

  092208431

  info@dewerkplekarchitecten.be

Bezoek website

Piet Lareu (Dagelijks bestuurder)

  092208431

  Piet@dewerkplekarchitecten.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

De Werkplekarchitecten zijn 38 niet-winstgedreven organisaties die, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, mensen coachen, opleiden en begeleiden op de werkplek.
Vaak gaat het om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 55-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... De Werkplekarchitecten zetten via hun ervaren mensen praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden.
Ze weten dat dat perfect mogelijk is. In elke fase van een loopbaan.

De Werkplekarchitecten bieden antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen in een krappe arbeidsmarkt. Nieuwe werknemers moeten 'ingewerkt' worden. Toekomstige werknemers moeten hét leren. “Op de werkplek”, zegt het nieuwe beleid. Hoeveel werkgevers zijn hierop voorbereid?

De Werkplekarchitecten werken ook taalbarrières weg, versterken competenties, werken aan de werkattitude, brengen algemene en vakkennis aan en onderbouwen die met algemene en sociale vaardigheden. In het belang van de werknemers kijken ze ook loopbaanbreed en loopbaanlang.

Diverse Werkplekarchitecten zijn actief in West-Vlaanderen en ondersteunen bedrijven in het inclusief ondernemen met o.a. job- en taalcoaching op de werkvloer.
 


"De Werkplekarchitecten - Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-03-2021] Stad Brugge en Jobroad bezegelen engagement voor jobs bij kansengroepen

- [28-12-2020] Nieuw projectduo Cynthia Criel en Eliese Kublik start regionale JobRoad-projecten vanaf januari 2021


Gerelateerde events:

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [16-06-2022] Mentorcafé - Feedback geven als groei

- [09-05-2022] Mentorcafé - Werkhervatting, inzetten op betrokkenheid en mogelijkheden

- [22-04-2022] Mentorcafé - Omgaan met weerstand

- [10-03-2022] Mentorcafé - Feedback geven als groei

- [17-02-2022] Mentorcafé - Impactvol omgaan met anderstaligen

- [25-05-2021] webinar 'Rentree voor professionals' - werken tijdens/na kanker

- [27-04-2021] webinar 'Rentree voor professionals' - werken tijdens/na kanker

- [30-03-2021] webinar 'Rentree voor professionals' - werken tijdens/na kanker


Deze fiche werd laatst aangepast op: 27/09/2022