Fiche contactpersoon

Organisatie

Emino

Emino

Kipdorpvest 50
2000 Antwerpen

  +32 3 67 07 100

  kristien.smet@emino.be

  http://www.emino.be


Omschrijving functie:

Als bedrijfscoach ben ik ambassadeur van emino, zet ik samen met mijn collega’s emino op de kaart. We vertrekken vanuit de noden en behoeftes van het bedrijf en zoeken oplossingen binnen emino met focus op onze expertise rond gezondheid en werk, en waar nodig binnen het netwerk van ‘externen’. Het opbouwen en onderhouden van een duurzaam netwerk van bedrijven behoort bijgevolg tot mijn opdracht. En dat via warme prospectie, alsook door werkgevers op de hoogte te stellen van nieuwe diensten/projecten die interessant kunnen zijn voor hun bedrijfsvoering en regelmatig te polsen naar (nieuwe) vraagstukken in het bedrijf. We willen met emino namelijk op elk moment klaarstaan voor de bedrijven, via een gerichte en kwalitatieve aanpak. Samen werken we naar het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarbij wij ernaar streven dat er voor iedereen een plaats op de arbeidsmarkt is.


"Jess Corty" levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Noord-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Gerelateerde nieuwsitems:

- [03-04-2023] Maart 2023: nieuwe fiches in het arbeidsmarktvademecum


Deze fiche werd laatst aangepast op: 07/03/2023