Fiche contactpersoon

Organisatie

vzw Argos

vzw Argos

Dikkebusseweg 15 a
8900 Ieper

  057 23 93 40

  argosvzw@argosvzw.be

  http://argosvzw.be


Omschrijving functie:

Methodiekontwikkeling en schrijver van aanbestedingsdossiers.
Ondersteunen en adviseren van interne medewerkers ten behoeve van integrale kwaliteitszorg en het mee realiseren van de organisatiedoelstellingen. 
Lid van managementteam en loopbaanbegeleider.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Westhoek

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Gerelateerde events:

- [20-06-2023] Dag van de doorverwijzer - Ieper - vzw Argos

- [13-06-2023] Dag van de doorverwijzer - Veurne - vzw Argos


Deze fiche werd laatst aangepast op: 23/09/2022