Fiche organisatie

ACV West-Vlaanderen

ACV West-Vlaanderen

Henri Horriestraat 31
8800 Roeselare

  051235800

  www.hetacv.be/contact

Ondernemingsnummer: 0850.330.605

Bezoek website Bekijk op

Jeroen Pollet (Beleidsadviseur)

  0471721761

  jeroen.pollet@acv-csc.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het ACV is partner van ruim 200.000 West-Vlamingen. Vanuit deze brede solidariteit behartigt de christelijke vakbond individuele en collectieve belangen op het gebied van werk, inkomen en gezin. Jobkansen, groeikansen, een inclusieve arbeidsmarkt… daarvoor maakt het ACV West-Vlaanderen graag deel uit van het WEST4WORK-partnerschap.
 

 
 


"ACV West-Vlaanderen" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-02-2024] Subsidie tot €15.000 voor pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

- [23-11-2022] Vacature 'projectmedewerker inclusieve werkvloeren' bij ACV

- [15-06-2022] WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken

- [12-07-2021] Technologie creëert kansen voor elk talent.

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [02-06-2020] Sociale partners willen sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering


Gerelateerde events:

- [22-10-2024] SAVE THE DATE - Dag van Inclusie

- [06-05-2024] Terug aan de slag na langdurige ziekte

- [29-04-2024] Re-integratie op de arbeidsmarkt na langdurige ziekte

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres 2023 | Leren creëert kansen voor elk talent.

- [04-11-2021] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - Technologie creëert kansen voor elk talent


Deze fiche werd laatst aangepast op: 06/04/2022