Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

  056235051

  info@voka.be

  http://www.voka.be/west-vlaanderen


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Het Welt-project van Voka West-Vlaanderen helpt ondernemingen in te zetten op een inclusief, duurzaam hr-beleid.   
In dit project stimuleren we ondernemingen in te zetten op loopbanen voor elk talent!

Via infosessie's, collectieve -en individuele trajecten wordt per onderneming een traject op maat uitgestippelt. 
Dit gebeurt aan de hand van een dieptegesprek met hr-scan (ontwikkeld door AMS), een actieplan op maat en diverse andere acties.
Dit traject legt de focus op thema's als:
-instroom: het vinden van talent
-retentie: het behouden van talent en het beter inzetten van talent
-inclusieve bedrijfscultuur: het toelichten en implementeren van funderingen betreffende een inclusieve bedrijfscultuur.

Belangrijke hr-bouwstenen worden doorlopen:
-missie, visie en bedrijfsstrategie (waarden)
-leiderschap
-wendbaar, werkbaar werk
en tot slot:
-de innovatieve, digitaliserende ondereneming (vanuit hr)

Dit traject is volledig kosteloos voor leden -en niet leden van Voka; dit dankzij de ESF call 500 inclusieve ondernemingen.  


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

20/02/2010 - 20/02/2031


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers
 • - Arbeidsbemiddelaars van VDAB en andere tenderpartners

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
 • - Internationaal ondernemen
 • - Talentmanagement

Gerelateerde nieuwsitems:

- [15-06-2022] WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken

- [15-03-2021] Ook Stad Izegem wordt lid van JobRoad ivzw en stuwt mee integratie door werk

- [02-02-2021] Inspiratiesessie: hoe herken ik armoede bij werknemers?

- [02-02-2021] Toets de duurzaamheid van uw hr-beleid

- [28-12-2020] Nieuw projectduo Cynthia Criel en Eliese Kublik start regionale JobRoad-projecten vanaf januari 2021


Gerelateerde events:

- [14-06-2022] West-Vlaamse netwerkdag re-integratie | 14 juni 2022 | De Oude Melkerij, Gits

- [24-03-2022] Roeselare kickstart

- [15-02-2022] Infosessie Welt: wanneer en waarom investeren in human resources voor uw kmo?

- [08-02-2022] Diversiteit en inclusie event 2022

- [28-01-2022] Infosessie Welt: wat kan VDAB voor u als werkgever betekenen?

- [23-03-2021] Inspiratiesessie Welt (Voka): Hoe herken ik armoede bij werknemers?

- [26-02-2021] Infosessie: Jobroad - Integratie naar werk (voor arbeidsbemiddelaars)

- [18-01-2021] Inspiratiesessie Welt: Duurzaam loopbaanbeleid


Deze fiche werd laatst aangepast op: 08/02/2023