Terug naar overzicht

Europa WSE lanceert oproep omtrent de opstart van Gemeenschapsdienst bij lokale besturen

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage.
Europa WSE lanceert oproep omtrent de opstart van Gemeenschapsdienst bij lokale besturen Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekenden kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid. 

Het indienen van een projectvoorstel is voorbehouden voor een individueel Vlaams lokaal bestuur. Per individueel lokaal bestuur wordt voorzien in een small, medium, large of extra large lump sum. Voor de oproep ‘Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen’ is een budget beschikbaar van 5 miljoen euro Europese REACT EU-middelen. Deze behoeven geen cofinanciering. 

Lokale besturen kunnen voor de nodige info en begeleiding ook terecht bij hun regisseur sociale economie en werk.

Europa WSE organiseert een digitale infosessie op 16 januari 2023.
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 09-01-2023 door Bram Bruggeman