Terug naar overzicht

Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roept ESF verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.
10/09/2020
14:00 - 15:30
online (Microsoft Teams)
Infosessie ESF-oproep 520: Circulair werk(t)!

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roept men verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen. Deze samenwerkingen moeten resulteren in:
- nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
- nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

Deze oproep richt zich op partnerschappen om de circulaire hubs op te zetten. Deze partnerschappen bestaan minimaal uit een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers. De oproep verloopt in 2 fases:
- Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden: max. subsidie van €15.000 (20% private of publieke financiering)
- Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2): max. subsidie van €160.000 (20% private of publieke financiering)

Sociale economie regisseurs kunnen in functie van deze ESF-oproep een belangrijke rol opnemen in de uitbouw van meer lokale circulaire economie met sociale impact. 

Goedgekeurde projecten kunnen starten met fase 1 vanaf 31 december 2020. De 10 geselecteerde projecten in fase 2 lopen af op 31 december 2022.


Een initiatief van: ESF Vlaanderen
Contactpersoon: Pieter Geladé, pieter.gelade@vlaanderen.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 30-08-2020 door Bram Bruggeman