Terug naar overzicht

Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs

ESF-oproep 520 wil sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost geven door in te zetten op netwerken waar stakeholders elkaar kunnen treffen en concrete samenwerking kunnen aftoetsen.
Gezocht: lokale besturen, sociale economie én reguliere ondernemingen die zich verenigen in circulaire hubs Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roept ESF Vlaanderen verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen. Deze samenwerkingen moeten resulteren in:
- nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
- nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

Deze oproep richt zich op partnerschappen om de circulaire hubs op te zetten. Deze partnerschappen bestaan minimaal uit een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers. De oproep verloopt in 2 fases:
- Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden: max. subsidie van €15.000 (20% private of publieke financiering)
- Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2): max. subsidie van €160.000 (20% private of publieke financiering)

Sociale economie regisseurs kunnen in functie van deze ESF-oproep een belangrijke rol opnemen in de uitbouw van meer lokale circulaire economie met sociale impact. 

Goedgekeurde projecten kunnen starten met fase 1 vanaf 31 december 2020. De 10 geselecteerde projecten in fase 2 lopen af op 31 december 2022.

TIPS:
- Op 10 september (14:00-15:30) voorziet ESF Vlaanderen een online infosessie omtrent deze oproep. Daarnaast organiseert men ook twee matchmaking- momenten op 21 september en op 6 oktober.
- Ben je op zoek naar een 'matchmaker' in West-Vlaanderen? De regisseurs sociale economie uit de verschillende West-Vlaamse regio's helpen je graag verder. Klik op hun respectievelijke fiches onder dit nieuwsitem om hun contactgegevens te raadplegen.
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 01-09-2020 door Bram Bruggeman