Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 2
1030 Brussel

  0800 20 555

  info@vlaio.be

  http://www.vlaio.be


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van een strategisch transformatieproject (investeringen én opleidingsinspanningen gespreid over 3 jaar) in het Vlaams Gewest financieel worden ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen. De minimum investerings- en opleidingsdrempels variëren in functie van de grootte van de onderneming en bedragen minstens €1 miljoen voor investeringen en €100.000 voor opleidingen. U kan 8% investeringssteun genieten en 20% opleidingssteun. Maximum subsidiebedrag dat u kan ontvangen = 1 miljoen euro per onderneming. Hier is de parameter “innovatie” zeer belangrijk.
Als een bedrijf in kader van een transformatie (bv. start nieuwe dienstverlening/nieuwe activiteit) huidige werknemers moet heropleiden dan kunnen deze kosten (personeelskosten van de opgeleiden, opleiders, verplaatsingskosten, afschrijvingen van machines waar de opleidingen aan plaatsvinden,...)  voor 20% gesteund worden door VLAIO. Er kan steun voor opleidingen worden aangevraagd ook al is er geen investering van 1 miljoen euro. 
Je moet de aanvraag indienen in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of de transformatieopleidingen werkelijk starten, aangezien de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand is die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend. 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

Geen deadline


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Schoonmaak (PC 121)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - HRM
  • - Opleidingsbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 23/06/2020