Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

TUA West

TUA West

Van Belleghemdreef 6
8510 Marke

  +32 (0)56 140 140

  info@tuawest.be

  http://www.tuawest.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

'De Lerende Euregio Scheldemond' mikt op een groter technisch arbeidspotentieel voor bedrijven en een grotere arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden, vanuit het perspectief van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio Scheldemond.

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende.
Het project wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo wordt er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. 
Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming en informatieverstrekking.
Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende 3 jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

 


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

20/01/2060 - 20/02/2053


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
 • - HRM
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 14/09/2020