Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt subsidie

Werkbaarheidscheque

Werkbaarheidscheque

Weblink arbeidsmarkt subsidie

werkbaarheidscheque @wse.vlaanderen.be (Departement Werk & Sociale economie - Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen)

  02 552 83 51

  werkbaarheidscheque@wse.vlaanderen.be

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 35 20
1030 Brussel

  02 553 42 56

  departement@wse.vlaanderen.be

  https://www.werk.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

De werkbaarheidscheque is er voor alle ondernemingen uit de profitsector: zowel voor eenmanszaken, kleine en middelgrote bedrijven als grote organisaties. De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per onderneming. Met de werkbaarheidscheque kan je de werkbaarheid binnen jouw onderneming in kaart brengen, je laten begeleiden bij het uitvoeren van een scan en het opstellen van een werkbaarheidsplan op maat van de onderneming. De werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-portefeuille werden verlengd voor 2024. Er is een maximale subsidie voorzien van € 9.000 euro per organisatie over een periode van maximaal 8 maand voor de ingediende aanvragen tijdens de periode 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024 of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

De website www.werkbaarwerk.be biedt info, tools en goede voorbeelden die je inzicht en inspiratie geven om aan de slag te gaan rond werkbaar werk. Bij de zeventien deelthema’s vind je telkens een ‘train-de-trainer’-luik. Dat is bedoeld voor vormingsmedewerkers en intermediairs die met bedrijfsleiders of leidinggevenden, vakbondsafgevaardigden, HR-verantwoordelijken, … rond het thema in een vorming of workshop willen werken. Zij vinden hier concrete topics en leervormen  over hoe je het thema aanbrengt, inspiratie voor oefeningen en discussie en nuttige documentatie. 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

31/07/2024


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Schoonmaak (PC 121)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Ergonomie
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
 • - werkbaar werk

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [27-01-2023] Werkbaarheidscheque verlengd in 2023.

- [09-02-2022] De werkbaarheidscheque wordt verlengd in 2022

- [07-05-2020] Uitbreiding werkbaarheidscheques: op een werkbare manier aan de slag in coronatijden


Gerelateerde events:

- [17-04-2023] Lunch & learn Werkbaar Wint: Ontvang een subsidie via de werkbaarheidscheque!

- [24-02-2022] Webinar werkbaarheidscheques

- [07-12-2021] Webinar - Eerste hulp bij werkbaar werk

- [14-09-2021] Webinar - Eerste hulp bij werkbaar werk

- [04-05-2021] Webinar - Eerste hulp bij werkbaar werk

- [04-05-2021] Marktplaats Werkbaar Werkt!

- [02-03-2021] Infosessie Werkbaarheidscheque en Verhoging KMO-Portefeuille 2021

- [09-09-2020] Eerste hulp bij werkbaar werk

- [16-06-2020] Infosessie oproep 500: Inclusieve Ondernemingen

- [14-05-2020] Uitbreiding werkbaarheidscheques: op een werkbare manier aan de slag in coronatijden

- [12-05-2020] Webinar 'uitbreiding werkbaarheidscheque ten gevolge van corona'


Deze fiche werd laatst aangepast op: 26/01/2024