Fiche contactpersoon

Organisatie

Werkkracht10 ILV

Werkkracht10 ILV

Burg 12
8000 Brugge

  050475435

  hallo@werkkracht10.be

  http://www.werkkracht10.be


Omschrijving functie:

Werkkracht10 versterkt de 10 lokale besturen van de referentieregio Brugge in hun activerings- en tewerkstellingsbeleid. 
Binnen deze context volg ik beleidsontwikkelingen op in functie van tewerkstellingsmaatregelen, ben ik contactpersoon voor Wijk-werken als Wijk-werk organisator voor de regio, werk ik mee aan regie van projecten e-inclusie, ben ik actief in de stuurgroep van het ESF project 'k Zien van tel, werk ik mee aan de opbouw en uitvoering van de Regionale Samenwerkingsovereenkomst tussen de Lokale Besturen en VDAB .


"Piet Dupan" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Brugge

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Werkplekleren
 • - Tijdelijke Werk Ervaring
 • - Tewerkstelling met statuut artikel 60§7
 • - Lokale Diensten Economie
 • - Wijk-werken

Gerelateerde nieuwsitems:

- [14-09-2023] Oproep lokaal activeringspact 2023


Gerelateerde events:

- [23-02-2024] Kick-off PARCOURAGE - lokaal partnerschap regio Brugge


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/08/2022