Fiche organisatie

Centrum voor Basiseducatie Brugge - Oostende - Westhoek (open-school)

Centrum voor Basiseducatie Brugge - Oostende - Westhoek (open-school)

Collaert Mansionstraat 24
8000 Brugge

  050341515

  info@open-school.be

Ondernemingsnummer: BE 0434 077 770

Bezoek website

Annelies Vandenberghe (stafmedewerker)

  0474992017

  anneliesvandenberghe@open-school.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Centrum voor Basiseducatie open-school Brugge-Oostende-Westhoek is een door het Ministerie van Onderwijs en Vorming erkend, onafhankelijk en pluralistisch samengesteld centrum voor basiseducatie. Basiseducatie situeert zich binnen het volwassenenonderwijs. 
In een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door een toenemende kloof tussen hoger- en lagergeschoolden, willen de centra de geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming.

We geven cursussen waardoor cursisten hun basiskennis en -vaardigheden verhogen om actiever deel te nemen aan de maatschappij. Wat ze leren is toepasbaar in het dagelijkse leven om zelfstandiger te worden en mee te blijven met de snelle evoluties. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op het vlak van:

 • taal
 • wiskunde
 • informatie- en communicatietechnologie (ict)
 • maatschappijoriëntatie (“algemene vorming”) 

De laaggeletterde cursist staat centraal in ons agogisch project. We benaderen onze cursist vanuit een integrale visie: als lerende én als persoon. (Leer)vaardigheden, leerstijlen, achtergrondkenmerken, rollen in de samenleving, persoonskenmerken en motivatie spelen een belangrijke rol.
We zetten in op het uitbouwen van gepersonaliseerde leertrajecten en versterken de cursisten via leren:  
 • we vertrekken vanuit de verscheidenheid van onze cursisten 
 • we creëren condities die ‘leren’ bij de cursist mogelijk maken  (bv. setting, tempo, …)
 • we zetten maximaal in op functioneel en ervaringsgericht leren  
 • we benutten de kracht van groepsleren en van individueel leren  
 • we maken de cursist bewust van de eigen competenties tijdens het leerproces  
 • we benutten de inbreng van de cursist maximaal in het leerproces  
 • we werken aan leerplezier en creëren succeservaringen
 • we ondersteunen leren via trajectbegeleiding van de cursist  
 • we zorgen actief voor doorstroom van cursisten naar interne en externe (opleidings)trajecten (bv. CVO, TKO, VDAB, …)

In ons werkgebied organiseren we een toegankelijk aanbod overdag en  ’s avonds, dichtbij en bereikbaar, zowel in grote als in kleinere gemeenten. 

Open-school werkt nauw samen met organisaties, diensten, verenigingen, overheden en bedrijven op het vlak van leren, werken, welzijn, … 


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Arrondissement Brugge
 • - Arrondissement Oostende
 • - Westhoek

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Interculturaliteit
  • - Opleidingsbeleid
  • - Taal
  • - Werkplekleren
 • - ondersteuning bieden in trajecten naar werk, opleidingen, ... (bv. alfa naar Werk, ict en rekenlabo's binnen de VDAB, geletterdheid op de opleidings- en werkvloer, samenwerkingen met gemeenten, OCMW's, ...)
 • - Wij zijn niet rechtstreeks bezig met de tewerkstelling van kansengroepen, maar bieden wel ondersteuning (vorming/cursussen) in trajecten naar werk, op de opleidings- en werkvloer, in de gevangenis, ...
 • - Voor heel wat van de bovenstaande thema's bieden wij vorming aan voor laaggeletterde volwassenen (bv. diversiteit, communicatie, stress/burn-out, gezondheid, klare taal, ...)...
 • - Expert in geletterdheid.

Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/04/2020